Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

TheSlowDeath
1154 e0dd 500
" Oczy odzwierciedlają nasze dusze. "
Reposted bypossumincardiganelektronowyorangeugartedarthsadicidjetcontroversial

February 14 2015

TheSlowDeath
5147 d135
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
TheSlowDeath
TheSlowDeath
TheSlowDeath
5850 194d
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viarockspirit rockspirit
TheSlowDeath
7014 bee4 500
Reposted frommoralna moralna viarockspirit rockspirit
TheSlowDeath
6261 7580 500
"Nie żałuj umarłych, żałuj żywych a szczególnie tych którzy żyją bez miłości"
Reposted fromDoesntMatter DoesntMatter viahogwarts hogwarts
6651 4ead 500

2000-lightyearsfromhome:


W. Eugene  Smith

SPAIN. Extremadura. Province of Caceres. Deleitosa. 1951

TheSlowDeath
Podejmij ryzyko
Jeśli wygrasz- będziesz szczęśliwy.
Jeśli przegrasz- będziesz mądry.
Reposted fromsilla silla
TheSlowDeath
4804 4127 500
dzień dobry :*
Reposted fromsilla silla
TheSlowDeath
4914 c045
Reposted fromsilla silla
TheSlowDeath
6830 96b8 500
Reposted fromsilla silla
TheSlowDeath
Kto by pomyślał, ze to wszystko ucieknie?
— Kushin
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
TheSlowDeath
-Taka pamięć musi boleć(...) Chyba lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
-Tak - odparła Czarownica. - Łatwiej żyje się bez tej pamięci, o wiele gorzej z nią, ale za to żyje się mądrzej i prawdziwiej. Jest to pamięć gorzka, ale dumna.
— Dorota Terakowska, Córka czarownic
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty
TheSlowDeath
Play fullscreen
♥♥♥
Reposted fromsilla silla
TheSlowDeath
Najlepsza logika występuje w podręcznikach do logiki. Najuczciwsza etyka to ta, do której zasad nikt się nie stosuje.
Najwspanialsze miłości są miłościami jutrzejszymi. Najciekawsze finały ciała i rozgrywki dusz - przed nami. Wielki Wybuch - przed nami. Lądowanie na Wenus - przed nami. Fajerwerki Armagedonu - przed nami.
Najczęstsze upadki są codzienne. Upadamy również we śnie. Przez sen.
Najpospolitsze "przepraszam" przypomina nieświadomy odruch. Najpopularniejsze "nigdy już więcej" rzadko dożywa miesiąca. "Obiecuję ci" oraz "przysięgam" - one żyją dłużej, czasem rok, czasem kilka lat. "Na zawsze" zawsze jest tylko na trochę lub trochę i ciut dłużej.
— I. Karpowicz
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
TheSlowDeath
Łatwiej pogodzić się ze "spadaj" lub "wypierdalaj", niż nie usłyszeć nic.
— I.Karpowicz
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
TheSlowDeath
Pamiętaj, synku, kiedy myślisz kutasem, nie udawaj, że kryje się za tym coś więcej.
— I.Karpowicz
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
TheSlowDeath
Nie można być kompletnym bez ludzi z przeszłości.
— przemyślenia.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl